02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA v.7.0 предстоящи курсове

CCNA v.7.0

Обучението по CCNA v.7.0 (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, включва три курса, които се покриват за период от около 6 месеца с продължителност по 70 учебни часа всеки.

Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

След края на последния от трите курса обучаемите се явяват на финален тест върху материала от третия курс и ако го издържат успешно с успех над 75% от първия път, получават 62% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат.

CCNA v.7.0