02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP Routing and Switching

Сертификацията Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching валидира уменията за планиране, изграждане, поддържане, откриване и отстраняване на проблеми в локални и глобални мрежи и включва съвместна работа със специалисти по сигурност, пренос на глас, безжични мрежи и видео решения.

Това обучение е:

  • Подходящо за специалисти с поне 1 година мрежов опит, които са готови да се качат на следващото стъпало и да работят независимо върху сложни мрежови решения;
  • Състои се от три отделни курса, последвани от три сертификационни теста;
  • Надграждащо умения, нужни за корпоративни позиции като мрежов инженер, инженер по поддръжката, системен инженер или мрежов техник.

 

Характеристики на обучението CCNP

  • Предоставя задълбочен, теоретичен преглед на маршрутизиране и комутиране в дълбочина, както и отстраняване на проблеми в сложни корпоративни мрежи;
  • Надгражда курсовете CCNA Routing& Switching с по-сложни мрежови конфигурации, диагностика и отстраняване на проблеми;
  • Студентите получават значителен практически опит с мрежовото оборудване, за да се подготвят за сертификационните изпити и кариера;
  • Практическите упражнения и казуси помагат на студентите да приложат наученото и да развият критично мислене и умения за решаване на сложни проблеми.

CCNP Routing and Switching