02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP

За да получите сертификата CCNP Enterprise, трябва да положите два изпита: Core exam и Еnterprise concentration exam по ваш избор, а всеки изпит, пооттделно, от програмата CCNP Enterprise, ви дава сертификат за специалист.

Core exam се фокусира върху вашите познания за корпоративната инфраструктура, включително dual-stack (IPv4 and IPv6) архитектура, виртуализация, инфраструктура, осигуряване на мрежата, сигурност и автоматизация. Core exam е също така задължителен и стъпка към получаване на CCIE Enterprise Infrastructure и CCIE Enterprise Wireless сертификати. След полагането на Core exam можете да се явите и да вземете лабораторията си за CCIE в рамките на валидността на Core exam.

Сoncentration exams се фокусират върху нововъзникващи и специфични за индустрията теми като мрежов дизайн, SD-WAN, безжична връзка и автоматизация. Можете да се подготвите за тях, като вземете съответните курсове за обучение на Cisco.

 

Core exam:

350-401 ENCOR

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Concentration exams (choose one):

300-410 ENARSI

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

300-415 ENSDWI

Implementing Cisco SD-WAN Solutions (ENSDWI)

300-420 ENSLD

Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)

300-425 ENWLSD

Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD)

300-430 ENWLSI

Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI)

300-435 ENAUTO

Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)

 

 

CCNP