02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0

Курсът Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 ви дава необходимите знания за инсталиране, конфигуриране, работа и отстраняване на проблеми в корпоративна мрежа.

Този курс обхваща усъвършенствани технологии за маршрутизиране и инфраструктура, разширявайки темите, обхванати от курса по внедряване и работа на Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0. Този курс ви помага да се подготвите за явяване на изпит, 300-410 внедряване на Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI), което води до новите CCNP® Enterprise и Cisco Certified Specialist-Enterprise Advanced Infrastructure Implementation сертификати.