02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

DevNet Associate

 

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Курсът е предназначен за мрежови специалисти, които искат да направят първи стъпки в програмирането, въведение в различните методологии за работа в света на софтуера(SDLC, Agile, Lean), концепции като Devops/netdevops и ci/cd, автоматизация и скриптинг.

 

ПОДРОБНО ЗА КУРСА:

Курсът DevNet Associate представя методологиите и инструментите за модерна разработка на софтуер, прилагани в ИТ и мрежовите операции. Той обхваща 360-градусов изглед на домейна, включително микроуслуги(microservices), тестoве на код, контейнери и DevOps/NetDevOps, както и как да осигурим защита на инфраструктурите с приложни програмни интерфейси (API). Студентите, завършили този курс, придобиват практически опит, включително програмиране на Python, използване на GIT и формати за данни (JSON, XML и YAML), внедряване на приложения като контейнери, използване на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI / CD) и автоматизиране на инфраструктурата с помощта на код(IaC). Курсът подготвя студентите за работни места за разработка на софтуер и автоматизация на инфраструктурата и ги подготвя за изпит за сертифициране DevNet Associate. Курсът е структуриран на база посочените теми за сертификационния изпит публикувани в сайта на Cisco. За повече детайли относно темите, които ще бъдат покрити: https://learningnetwork.cisco.com/s/devnet-associate-exam-topics

До края на курса обучаемите:

  • ще придобият основни умения за програмиране на Python
  • ще придобият основни умения за работа с Linux;
  • ще използват най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
  • ще могат да обясняват процесите и устройствата, които поддържат мрежовата свързаност;
  • ще използват съвременни технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
  • ще могат да сравняват методите за тестване и внедряване на софтуера в среди за автоматизация и симулация;
  • ще развият умения за критично мислене и за решаване на проблеми с помощта на Cisco Packet Tracer и виртуални машини.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Този 70-часов курс, ръководен от инструктор, включва:

8 модула с 6 видеоклипа, 23 практически лаборатории и 5 упражнения на Cisco Packet Tracer,

8 теста, практически изпит, финален изпит, оценка на умения,

Практически изпит за сертифициране на DEVASC.

КАК СМЕ ОРГАНИЗИРАЛИ КУРСА В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК:

Курсът е съботно-неделен, като го предлагаме в комбиниран вариант – дистанционни занятия с инструктор и присъствени занятия в учебната зала.

Продължителност – 10 занятия.

За кандидати, които не са се занимавали предварително с програмиране на Python и без основни познания от Linux, ще има две допълнителни, въвеждащи занятия, или общо 12.

Цена за 10 занятия – 500 лв.

Цена за 12 занятия – 600 лв.

Отстъпка от 20% за студенти и ученици.

 

Инструктор – Калоян Георгиев