02 93209 68, 0888 832 172 English

Клиенти

Клиенти

 • Сред клиентите на Центъра са:

  • Административна прокуратура;
  • Апелативна прокуратура;
  • Върховна касационна прокуратура;
  • Софийска градска прокуратура;
  • Министерства: МВнР; МВР; МДААР; МИЕ; МО; МОСВ;
  • Агенция по вписванията;
  • Агенция по кадастъра;
  • Агенция по заетостта;
  • Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
  • Национална агенция за професионално образование и обучение;
  • Регионален инспекторат по образованието София - град;
  • Национален осигурителен институт;
  • Дирекция “Национален строителен контрол”;
  • Столична община;
  • Комисия за финансов надзор;
  • Национална здравноосигурителна каса;
  • Национална електрическа компания;
  • Военномедицинска академия;
  • ПРООН; Корпус на мира;
  • Британско посолство;
  • Посолство на САЩ в България
  • Българска национална телевизия;
  • Вестникарска група “България”;
  • БТК;
  • Близу;
  • Булгартел;
  • Виваком;
  • КейбълТел;
  • Космо България Мобайл;
  • МобилТел;
  • A1;
  • Сименс;
  • Сименс Информейшън енд Комюникейшън;
  • Булстрад;
  • Корпоративна банка;
  • ПроКредит банк
  • Райфайзенбанк;
  • Метрополитен;
  • Софийска вода;
  • АЕЦ-Козлодуй;
  • ЧЕЗ - България;
  • Главболгарстрой;
  • Лукойл Нефтохим;
  • Луфтханза Техник София;
  • Бенакс;
  • Байер България;
  • Дайхман;
  • Дженерали България Холдинг;
  • Иморент България;
  • Импириъл Тобако България;
  • Фесто;
  • Хотел „Хемус“
  • GFK;
  • Майлстоунсис;

Референции

 • Благодаря ви за усилията и желанието да обучавате и да вдъхвате интерес към "мрежарството" на всички, които са се насочили към областта. Надявам се това да е само първата крачка за мен, но е много важна и без вас нямаше да e възможна. 

   

  Веселин Найденов, курсист
 • Обученията, които бяха проведени от отличните инструктори на академията и при прецизна организация през целия няколко годишен период на сътрудничество между двете организации, допринесе както за повишаване на теоретичните познания и практическия опит на колегите от компанията, така и за подготовката им за престижните международни сертификати на Сиско Системс, световен лидер в мрежовите решения.

  Нина Гевренова, Директор Човешки ресурси „Виваком“
 • Благодарение на професионализма, отличната подготовка и методическия подход на преподавателите, колегите ни придобиха необходимите знания и умения, които ефективно прилагат при изпълнението на служебните им задачи.

  Мариана Коева, Началник на отдел „УЧР“ – “Българската Национална Телевизия”
 • Съвместната ни работа с Центъра за компютърно обучение на БСК през тези години показа, че сме направили правилния избор.

  Ирена Георгиева, Експерт професионално/кариерно развитие - „Сименс“
 • Високото качество на обучението, което Сиско академията към БСК предостави на колегите ми, бе предпоставка за ползване на услугите на академията и за още групи наши служители

  Никола Русев, Директор “Сервиз КОМ” - “СИМЕНС ИНФОРМЕЙШЪН ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪН“
 • Организацията на целия процес на обучение, високата професионална подготовка на преподавателите, отличната база със специализирано оборудване за практическите занятия способстваха за успешното приключване на обучението от всички колеги, като в момента получените знания и практически умения успешно се прилагат в работата ни.

  Живко Ангелов, Директор ИТ Инфраструктура и Европейски Дейта Център - “Актавис”
 • Искам да изкажа огромното си впечатление от това, което прави за нас инструкторът ни Калоян Георгиев и полето за изява, което е получил от Вас. 

  Досега не съм бил на курс дори близко по качество на този. Страхотна работа сте свършили! 

   

  Николай Николов, курсист по компютърни мрежи - CCNA