02 93209 68, 0888 832 172 English

За центъра

Център за обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към БСК

Нов курс в Сиско aкадемията - DevNet Associate

 

Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към БСК е с над двадесетгодишен опит в областта на компютърното обучение. 

Създаден е през 1998 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (Лицензия №200312048 от 02.10.2003 г.) 
Преподавателите в Центъра за компютърно обучение са сертифицирани експерти в съответните области с високо ниво на професионални и педагогически умения. Центърът разполага с учебна зала с 11 индивидуални работни места и  съвременни  условия за обучение.

Предлага обучение в няколко направления:

  • Обучение за мрежови специалисти - Сиско академия и Център за обучение на Сиско инструктори;
  • Професионална квалификация по професиите: "Оператор на компютър”, „Монтьор на компютърни системи”, „Техник на компютърни системи” и „Програмист”;
  • Обучение по продукти на Майкрософт.
  • Оторизиран тест център за Micrrosoft Office Specialist (MOS).

         

Сиско Академия и Център за обучение на инструктори
В началото на 2001 г. към Центъра е създадена една от първите Регионални Сиско Академии в България за обучение на мрежови специалисти. Инструкторите в Сиско академията са сертифицирани експерти по мрежи, преминали изпити и получили специализирана и методическа подготовка за  Сиско инструктори в чужбина.

За качеството на обучение в Сиско Академията на БСК говорят многобройните международни награди. През 2003 г. Сиско Академията на БСК доказа, че е сред най-добрите в България и Европа, като получи наградата за най-добър инструктор в страната, а на годишната среща на Сиско Академиите в Европа, Близкия изток и Африка, проведена в ЮАР същата година спечели наградата и за най-добър курсист. През 2004 г. Академията бе наградена за най-добър мениджмънт на мрежова академия и получи номинация за най-добър инструктор.

От април 2012 г. академията е и Център за обучение на инструктори (Instructor Training Center) в новата схема на програмата "Сиско Мрежова Академия".
  
Центърът за компютърно обучение към БСК е оторизиран сертификационен център на Майкрософт за програмата Microsoft Office Specialist (MOS).