02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Blockchain

Блокчейн е технологична тенденция, която има потенциала да промени икономиката и да демократизира начина, по който създаваме стойност. Това е новият начин за споделяне на информация, който може да автоматизира процеси, да съкрати пътя от производител до потребител, като премахне нуждата от посредници, да улесни набирането на начален капитал чрез токени (ICO). Технологията е базирана е на криптография, peer-to-peer комуникация, споделен дневник за транзакции, който е в основата на криптовалутите.