02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP Enterprise: Core Networking

Готови ли сте да усъвършенствате уменията си и да се справите със сложни мрежови решения?

Започнете пътуването си, за да получите сертификат CCNP Enterprise. Курсът разширява вашите познания за архитектура на мрежите и задълбочава практическите ви умения за работа с корпоративни мрежи.

Този първи курс от поредицата от 2 курса CCNP Enterprise обхваща теми за комутиране, маршрутизиране, безжична връзка, сигурност, както и познания за технологиите, които поддържат софтуерно програмируеми мрежи.

Ще бъдете подготвени за изпита Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR), който ви дава сертификата Enterprise Core Specialist.

Продължете към втория курс на CCNP Enterprise, който ви подготвя за изпита Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), за да завършите сертификацията си за CCNP Enterprise.

Препоръчителна подготовка: CCNA или еквивалентни знания и умения.

След курса ще можете да:

- използвате съвременни технологии, за да поддържате сигурна и мащабируема корпоративна мрежова архитектура.

- конфигурирате корпоративни мрежи за висока наличност и оптимизирана производителност.

- конфигурирате и управлявате защитени сайтове към сайт, отдалечен достъп и безжични мрежи.

- ще задълбочите разбирането си за виртуализация и автоматизация на мрежата.