02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA 7.0 Enterprise Networkig, Security and Automation

Насочете своя поглед към мрежовата кариера

Големите предприятия до голяма степен зависят от безпроблемната работа на техните мрежови инфраструктури. Ето защо професионалистите в работата с мрежи са от жизненоважно значение за всяка организация и тези, които имат умения за работа в мрежа, могат да намерят страхотна работа и да насочат своите погледи към възнаграждаваща кариера! Този трети курс в серията CCNA с 3 курса описва архитектурата и съображенията, свързани с проектирането, обезопасяването, експлоатацията и отстраняването на проблеми на корпоративни мрежи. Той обхваща технологии за широкообхватна мрежа (WAN) и механизми за качество на обслужване (QoS), използвани за сигурен отдалечен достъп, заедно с въвеждането на дефинирани в софтуер концепции за мрежи, виртуализация и автоматизация, които поддържат цифровизацията на мрежите.

Препоръчителна подготовка: CCNAv7: Превключване, маршрутизация и безжични основи или притежаващи еквивалентни познания.

 

Съдържание на курса:

Modules 1 - 2: OSPF Concepts and Configuration Exam

Modules 3 - 5: Network Security Exam

Modules 6 - 8: WAN Concepts Exam

Modules 9 - 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam

Modules 13 - 14: Emerging Network Technologies Exam