02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA v.7.0 Introduction to Networks предстоящи курсове

CCNA v.7.0 Introduction to Networks

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. До края на курса, студентите ще могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

След завършване на курса Introduction to Networks обучаемите ще могат да изпълняват следните задачи:

  • Разбират и описват устройства и услуги, използвани за осъществяване на комуникация в компютърни мрежи и интернет;
  • Разбират и описват ролята на протоколните слоеве в компютърните мрежи;
  • Разбират и описват важността на схемите за адресация и наименуване на различни слоеве в компютърните мрежи, базирани на протоколите IPv4 и IPv6;
  • Създават, изчисляват и прилагат мрежови маски (subnet mask) и адреси с цел изпълнение на дадени изисквания в IPv4 и IPv6 мрежи;
  • Обясняват основни концепции на Ethernet мрежи като преносна среда, услуги и начина на работа;
  • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;
  • Използват команди от command-line interface (CLI) за основни конфигурации на рутери и суичове;
  • Използват мрежов софтуер(и) за проверка на изправността на работата на малки мрежи и анализ на трафик на данни.

 

Съдържание на курса Въведение в мрежите 7.0:

Modules 1 - 2: OSPF Concepts and Configuration Exam
Modules 3 - 5: Network Security Exam
Modules 6 - 8: WAN Concepts Exam
Modules 9 - 12: Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks Exam
Modules 13 - 14: Emerging Network Technologies Exam