02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA Troubleshooting

Обща информация

Настоящият курс по „Откриване и отстраняване на проблеми в мрежи, реализирани с устройства на Cisco“ е съставен въз основа на материала изучаван в курса CCNA Routing and Switching.
Той е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA Routing and Switching или имат необходимите познания на това ниво.
Курсът има теоретична и практическа част:
•    Лекция от 1 до 5 представят методите и инструментите ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите;
•    В началото на всяка лекция от 6 до 17 се представят методите и съпътстващите ги команди за откриване и отстраняване на проблеми за съответната мрежова технология;
•    В следващите части на лекциите са представени основни проблеми възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология;
•    Всеки проблем е онагледен с информация, която се получава от ползваните команди;
•    Курсистите ползват симулатор на Cisco – Packet Tracer със съответната лабораторна постановка, откриват и отстраняват възникналите проблеми, онагледени в лекцията.

Продължителност на обучението
Бизнес версия на курса: 5 работни дни по 8 часа = 40 часа.
Съботно-неделно обучение: 10 занятия: 5 съботи и недели (4 + 4 часа) = 40 часа

Съдържание на курса

1. Troubleshooting Methods
2. Structured Troubleshooting
3. Network Maintenance Tasks and Best Practices
4. Basic Switching and Routing Process and Effective IOS Troubleshooting Commands
5. Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools
6. Troubleshooting Ethernet LANs
7. Troubleshooting Spanning-tree protocol (STP)
8. Troubleshooting LAN switching
9. Troubleshooting IPv4 Routing part 1
10. Troubleshooting IPv4 Routing part 2
11. Troubleshooting IPv4 Routing protocols
12. Troubleshooting serial links
13. Troubleshooting IPv6 Routing
14. Troubleshooting OSPF for IPv6
15. Troubleshooting EIGRP for IPv6
16. Troubleshooting NAT
17. Troubleshooting External BGP (eBGP)