02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Ефективна работа с Microsoft Word – Експертно ниво

Цели

Придобиване на професионални умения за създаване на документи, форматиране на документи, създаване на таблици и формуляри. Запознаване с възможности на програмата Microsoft Word за съвместна работа на повече потребители с един документ, както и със средствата за автоматизиране на повтарящи се действия.

 

Учебна програма

Тема 1.      Eфективно създаване на съдържание в документ

Добавяне на съдържание в документ.  Начини за ускоряване на работата. Избор на опции за копиране и преместване на съдържание. Търсене и заместване на символи и специални знаци. Създаване на документ от шаблон. Съхраняване на документ в различни файлови формати.

 

 Тема 2.     Професионално  оформление на документ

Прилагане на теми и стилове, създаване на нов стил. Оформление на списъци. Добавяне и оформление на таблици. Редактиране на елементите на таблица. Обединяване и разделяне на клетки. Сортиране на списъци и таблици. Генериране на автоматично съдържание на документа. Добавяне и оформление на постоянни заглавия. Вмъкване и работа с бележки под черта.

 

Тема 3.     Проследяване на промените в документ

Работа в режим на проследяване на промените. Приемане и отхвърляне на промени. Вмъкване на коментари. Сравняване на различни версии на документа. Обединяване на документи. Създаване на бланки с контролирано въвеждане на данни чрез създаване на формуляри.

 

Тема 4.   Създаване на циркулярни документи (Mail Merge)

Структуриране на данните за автоматично попълване във файл на Excel, източник на данни. Създаване на основен документ, база за променливите полета. Свързване на основния документ с източника на данни.  Добавяне на променливите полета. Преглед и генериране на циркулярните документи. Генериране на етикети с променливи полета.