02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Ефективна работа с MS Word – базово ниво

Цели

Запознаване с основните понятия и възможности на Microsoft Word, придобиване на практически умения за създаване на документи, тяхното оформяне, редактиране и отпечатване.

 

Учебна програма

Тема 1. Запознаване с текстообработващата програма Microsoft Word

Предназначение, възможности, основни понятия. Стартиране и изход от системата. Създаване на нов документ. Използване на командите от менютата – от лентата с падащите  менюта  и от обектно меню. Намиране и отваряне на съществуващ документ.

 

Тема 2. Въвеждане на текст

Маркиране, копиране, местене и изтриване на блокове. Подаване на командите от падащото меню, дублиране на командите от лентата с инструменти, използване на клавишни комбинации. Проверка на правописа.

 

Тема 3. Форматиране на текст

Избор на шрифт и размер на знаците. Подравняване на текст в абзац (Center, Align left, Align right and Justify). Въвеждане на номерация и символи в текста. Установяване на разстояние между знаците, редовете и абзаците. Прилагане на рамки и фон на абзац.

 

Тема 4. Създаване и форматиране на таблици

Изтриване и добавяне на редове и колони на таблицата, промяна на ширината им, добавяне на заглавие на таблицата. Прилагане на Table AutoFormat.

 

Тема 5. Отпечатване на документ

Отпечатване на документ – на целия документ, на отделни страници. Използване на лентата с инструменти Drawing. Вмъкване на графики в документ (WordArt, ClipArt, Images).