02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Работа с Microsoft Windows и електронна поща – Базово ниво

Цели

Изграждане на базисни умения за работа с компютърна система. Запознаване с операционната система Windows 7 и създаване на умения за работа с файлове и папки. Управление на устройствата, свързани към компютър. Сканиране на файлове. Придобиване на основни умения за работа с електронна поща.

 

Учебна програма

Тема 1. Организация на информацията

Организация на файловете и папките. Дървовидна организация (folders, files). Създаване на нови папки, преименуване, преместване, копиране. Преместване, копиране, преименуване на файлове. Изтриване и възстановяване чрез Recycle Bin.

 

Тема 2. Търсене на информация в компютър

Запознаване със средствата за търсене на информация. Критерии за търсене. Избор на местоположение за търсене. Избор на елемент за търсене: съдържание на файловете, имена на файловете и папките. Промяна на настройките на Windows за търсене на информация.

 

Тема 3.   Управление на устройствата

Управление на дисковите и периферни устройства. Преглед и сканиране за грешки на дисковите устройства. Инсталиране на принтер, скенер и други устройства. Проследяване и изтриване на заявките за отпечатване и сканиране. Промяна на правата за достъп до устройствата.

 

Тема 4.   Споделяне на ресурси за съвместна работа в мрежа

Запознаване с основните принципи за работа в мрежова среда. Споделяне на папка за съвместна работа. Настройване на правата за достъп до споделена папка. Споделяне на устройство за споделена работа: DVD, принтер, скенер.

 

Тема 5. Работа с електронна поща

Организация и управление на съобщенията в електронна поща. Създаване и изпращане на електронно съобщение. Получаване на електронно съобщение. Отговаряне и препращане на съобщение. Маркиране на важните съобщения. Търсене на информация в електронните съобщения. Създаване на нови папки и преместване на съобщения в друга папка.