02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Планиране и управление на проекти с MS Project

Цели

Създаване на умения за професионално планиране, организация и управление на проекти. Запознаване с техниките на планиране на проект и организирания на работата. Използване на средствата за управление на проекта по време на неговото изпълнение - динамична промяна на условията; наблюдаване на процеса на изпълнение на проекта.

 

Учебна програма

Тема 1. Дефиниране на проект

Дефиниране на проект. Определяне на свойствата на графика. Настройка и промяна на опции за Microsoft Project.

 

Тема 2. Определяне и промяна на задачите

Определяне на общо работно време. Списък на задачите за проекта. Организиране на задачите. Продължителност на задачите. Добавяне и организиране на информацията за задачите.

 

Тема 3. Определяне и присвояване на ресурсите

Списък на ресурсите за проекта. Определяне на работното време и наличността на ресурсите. Присвояване на ресурси за изпълнение на задачите.

 

Тема 4. Изпълнение на задачите

Подготвяне на проекта за изпълнение. Отбелязване на напредъка на проекта. Проверка и контрол на напредъка.

 

Тема 5. Преглед на състоянието на проекта

Преглед и доклад за състоянието на проекта. Избор и промяна на изгледите. Избор и промяна на отчети. Преглед на критичните задачи. Преглед на разпределението на ресурсите. Изгледи за анализ на разходите по проекта.

 

Тема 6. Работа с основен и под-проекти.

Обединяване на проекти. Проследяване на работата по множество проекти. Използване на общи ресурси за множество проекти.