02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Ефективна работа с Microsoft PowerPoint

Цели

Придобиване на професионални знания и умения за създаване на професионални презентации, управление на обектите, анимационните и медийни ефекти, управление на представянето на презентацията.

 

Учебна програма

Модул 1. Управление на работното пространство в PowerPoint

Управление на изгледите и опциите на програмата, както и практически инструкции за създаване на презентация и оформлението ѝ.

 

Модул 2. Работа с графични и мултимедийни елементи

Създаване на графични и медийни обекти в презентацията и практически инструкции за тяхното оформление и управление.

 

Модул 3. Създаване на таблици и диаграми

Добавяне на таблици и диаграми на слайдовете в презентацията, както и практически инструкции за управление на елементите в диаграма и за тяхното оформление.

 

Модул 4. Прилагане на преходи и анимации

Видовете ефекти и начините за прилагане на ефекти и преходи, както и практически инструкции за работа с анимациите на слайд.

 

Модул 5. Сътрудничество, подготовка за представяне и предоставяне на презентациите

Практически инструкции за подготовка на презентацията за отпечатване и предоставяне, както и за управление на представянето на презентацията.