02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Основни умения за работа с Microsoft Excel – ниво начинаещи

Цели

Придобиване на начални умения за работа с електронни таблици в среда на MS Excel.

 

Учебна програма

Тема 1 Въведение и основни понятия

Основни понятия: ред, колона, клетка, област от клетки, работен лист. Въвеждане и редактиране на данни (текст, числа и дати). Копиране и преместване на клетки и области от клетки. Вмъкване на редове и колони. Вмъкване, изтриване и преместване на работни листове. Работа с изгледите на прозореца.

 

Тема 2.   Форматиране на данните

Форматиране на елементите на работната книга: клетки, редове и колони и работни листове. Промяна на форматирането на различните типове данни (текст, числа и дати). Прилагане на шаблони за форматиране. Премахване на форматирането.

 

Тема 3.   Извършване на изчисления

Извършване на основни изчисления: събиране, изваждане, умножение и деление. Използване на основните функции за изчисляване на сума на стойности, средна стойност, брой. Копиране на формула. Закръгляване на число. Абсолютно и относително адресиране на клетки при копиране на формула.

 

Тема 4.   Обработване на данните в таблица

Основни понятия. Подреждане на текст, дати и стойности по възходящ и низходящ ред - сортиране. Скриване на част от данните не отговарящи на определени условия – филтриране. Добавяне на нов ред и нова колона в таблица. Извършване на изчисления в колона от таблица.

 

Тема 5.   Отпечатване на данните от работен лист

Страниране на работния лист. Настройване на страниците за отпечатване. Въвеждане на информация, която да се повтаря на всяка печатна страница, Избиране на редове от таблицата, които да се повтарят на всяка печатна страница. Определяне на област за печат. Изключване на зададена област за печат.