02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Ефективна работа с MS Excel - базово ниво

Цели
Изграждане на базови умения за ефективна работа с важни функционалности на Microsoft Excel.

 

Учебна програма
Тема 1. Управление на работното пространство. Въвеждане на данни в клетка.
Придвижване в работния лист. Отпечатване на работен лист или работна книга. Персонализиране на работното пространство. Въвеждане на данни в клетка. Прилагане на автоматично попълване.

 

Тема 2. Форматиране на клетки и работни листове
Форматиране на клетки. Обединяване или разделяне на клетки. Прилагане на стилове на клетки. Скриване и показвате на редове и колони. Добавяне и управление на работни листове. Създаване на заглавия на редовете и колоните. Промяна на настройките на страницата. Работа с изгледите на прозореца и на работна книга.

 

Тема 3. Прилагане на формули и функции
Създаване на формули. Приоритети при изпълнението. Прилагане на препратки към клетки във формули. Прилагане на условна логика във формула. Приложение на имената на диапазони във формули. Приложение на диапазони от клетки във формули.

 

Тема 4. Визуално представяне на данните
Създаване на диаграми въз основа на данни от работния лист. Вмъкване и работа с илюстрации. Създаване и промяна на изображения с помощта на редактор на изображения. Управление на коментарите. Добавяне на хипервръзка.

 

Тема 5. Анализ и организиране на данните
Филтриране на данни. Сортиране на данни. Прилагане на условно форматиране. Използване на логически функции за прилагане на условно форматиране, набор от икони, ленти за данни, изчистване на правилата.