02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

NDG Introduction to Linux II

Курсът Introduction to Linux I, разработен от компанията NDG, продължава фокусът върху основите умения за системна администрация на Linux, нужни в подготовката за сертификацията на LPI LPIC-1 или CompTIA Linux+. Сред задачите, които се задълбочават като познания са умения за работа с командния ред, инсталиране и конфигуриране на компютър с Linux, както и конфигуриране на мрежови услуги. В курса са включени онлайн материали за самоподготовка, практически упражнения и работа с виртуална машина, както и тестове за проверка на усвоените знания.

 

Цели

Целите на курса покриват тези, проверявани в сертификационния изпит LPI LPIC-1, сред които:

 • Shells, Scripting and Data Management
 • Interfaces and Desktops
 • Administrative Tasks
 • Essential System Services
 • Networking Fundamentals
 • Security.

 

Сертификация

Курсът Introduction to Linux I подготвя за сертификационния изпит на LPI LPIC-1 102, втория от двата, необходими за сертификацията LPIC-1.

 

Съдържание на курса Introduction to Linux II

 1. Advanced Shell Features
 2. Shell Scripts
 3. SQL
 4. X Window Components
 5. Configuring Display Managers
 6. Accessibility
 7. User and Group Accounts
 8. Scheduling Jobs
 9. Localization
 10. System Time
 11. Logging
 12. Email Configuration
 13. Printer Management
 14. Network Fundamentals
 15. Network Configuration
 16. Network Troubleshooting
 17. Account Security
 18. Host Security
 19. Encryption