02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

NDG Introduction to Linux I

Курсът Introduction to Linux I, разработен от компанията NDG, дава знания и умения за управление на често срещани дистрибуции на Linux. В курса са включени онлайн материали за самоподготовка, практически упражнения и работа с виртуална машина, както и тестове за проверка на усвоените знания.

 

Цели

Целите на курса покриват тези, проверявани в сертификационния изпит LPI LPIC-1, сред които:

  • Системна архитектура;
  • Инсталация на Linux и управление на пакети;
  • Команди за GNU и Unix;
  • Устройства, файлови системи на Linux, стандарти за йерархия при файловите системи и др.

 

Сертификация

Курсът Introduction to Linux I подготвя за сертификационния изпит на LPI LPIC-1 101, първия от двата, необходими за сертификацията LPIC-1.

 

Съдържание на курса Introduction to Linux I

Тема 1. Using the shell

Тема 2. Getting help

Тема 3. Text utilities

Тема 4. Configuring the shell

Тема 5. File manipulation

Тема 6. File globbing

Тема 7. Finding files

Тема 8. Regular expressions

Тема 9. The vi editor

Тема 10. Standard text streams and redirection

Тема 11. Managing processes

Тема 12. Archive commands

Тема 13. File permissions and ownership

Тема 14. File systems links

Тема 15. Hardware configuration

Тема 16. The boot process

Тема 17. Bootloaders

Тема 18. Runlevels

Тема 19. Designing a scheme

Тема 20. Creating partitions

Тема 21. Mounting filesystems

Тема 22. Maintaining integrity

Тема 23. Fixing filesystems

Тема 24. Disk quotas

Тема 25.Rpm package management

Тема 26.Debian software management

Тема 27.Managing shared libraries