02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

NDG Linux Essentials

Курсът Linux Essentials, разработен от компанията NDG, включва запознаване на студентите с основите на операционната система Linux и командния ред. В курса са включени онлайн материали за самоподготовка, практически упражнения и работа с виртуална машина, както и тестове за проверка на усвоените знания.

 

Цели

 • Разбиране на Linux като операционна система;
 • Обясняване на някои съображения при избор на операционна система;
 • Разбиране на основите на софтуера с отворен код и процеса на лицензиране;
 • Придобиване на основни знания за работа с Linux;
 • Научаване на основи умения за командния ред на Linux;
 • Научване на използването на командите за помощ и навигация в help systems на Linux;
 • Основи на работа с файлове и директории в Linux;
 • Търсене и извличане на данни от файлове в Linux;
 • Основни познания за scripting;
 • Познаване на компонентите на персонални компютри и сървъри;
 • Знание къде се съхраняват данните в Linux;
 • Идентифициране на различни типове потребители в Linux;
 • Създаване на потребители и групи в Linux;
 • Управление на файловите разрешения (permissions) в Linux;
 • Знание за специалните директории и файлове в Linux.

 

Сертификация

Курсът е предназначен за студенти, които искат да получат разширено въведение в света на Linux и подготвя за сертификационния изпит на Linux professional institute Linux essentials professional development certificate.

 

Съдържание на курса NDG Linux Essentials

Тема 1. Introduction to linux

Тема 2. Open source applications and licenses

Тема 3. Using linux

Тема 4. Command line skills

Тема 5. Getting help

Тема 6. Working with files and directories

Тема 7. Archiving and compression

Тема 8. Pipes, redirection, and regex

Тема 9. Basic scripting

Тема 10. Understanding computer hardware

Тема 11. Managing packages and processes

Тема 12. Network configuration

Тема 13. System and user security

Тема 14. Managing users and groups

Тема 15. Ownership and permissions

Тема 16. Special permissions, links and file locations