02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

IoT Fundamentals - Connecting Things (IoTCT)

Курсът изследва всички етапи, свързани с идентифицирането на проблем, който е решим от интернет на нещата. Той разглежда проектирането и изграждането на IoT система за решаване на този проблем. Предназначен е за всеки, който има интерес да се научи как да проектира и изгражда IoT устройства, като включва дейности, които разширяват съдържанието на учебния материал. След приключване на курса и полагане на финален тест, курсистите получават сертификат за завършен курс.