02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

IoT Fundamentals: Big Data & Analytics (IoTFBDA)

Курсът въвежда разнообразни теми, за да изгради уменията на курсистите да разбират как данните създават стойност в бизнеса и публичния сектор. Курсът също така запознава с жизнения цикъл на анализа на данните и трите вида анализи на данни: описателни, предсказващи и предписателни. Курсистите се учат да анализират и визуализират данни с помощта на Jupyter Notebook, което е уеб приложение, позволяващо на обучаемите да се запознаят със съдържателен текст, уравнения, визуализации и да използват Python код в рамките на един и същ файл. Студентите прилагат и модели за машинно обучение на компютъра за автоматизиране на задачите.Курсът включва и дейности, които разширяват съдържанието на учебния материал. След приключване на курса и полагане на финален тест, курсистите получават сертификат за завършен курс