02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining IP Networks

Курсът CCNP TSHOOT дава задълбочени познания по откриването и решаването на проблеми с маршрутизирането и комутирането в големи корпоративни мрежи.

След завършване на курса, студентите ще могат да:

  • Планират и изпълняват мрежова поддръжка в сложни IP комутирани и маршрутизирани мрежи;
  • Откриват и отстраняват проблеми в мрежите чрез технологично базирани процеси и добри практики, основани на систематични и индустриално признати подходи.

 

Съдържание на курса CCNP TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining IP Networks

 

Troubleshooting Methods

Structured Troubleshooting

Network Maintenance Tasks and Best Practices

Basic Switching and Routing Process and Effective IOS Troubleshooting Commands

Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools

Troubleshooting Case Study: SECHNIK Networking

Troubleshooting Case Study: TINC Garbage Disposal

Troubleshooting Case Study: PILE Forensic Accounting

Troubleshooting Case Study: Bank of POLONA

Troubleshooting Case Study: RADULKO Transport