02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP SWITCH: Implementing IP Switched Networks

Курсът CCNP SWITCH дава задълбочени познания по комутирането в големи корпоративни мрежи.

След завършване на курса, студентите ще могат да:

  • Създават, наблюдават и поддържат комутирани услуги в корпоративни мрежи;
  • Конфигуриране и сигурна интеграция на VLANs, WLANs, пренос на глас и видео в корпоративни мрежи;
  • Планират, конфигурират и проверяват работата на сложни корпоративни комутирани решения.

 

Съдържание на курса CCNP SWITCH: Implementing IP Switched Networks

 

Basic Concepts and Network Design

Campus Network Architecture

Spanning Tree Implementation

Configuring Inter-VLAN Routing

Implementing High Availability Networks

First Hop Redundancy Implementation

Campus Network Security