02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

Курсът CCNP ROUTE дава задълбочени познания по маршутизирането в големи корпоративни мрежи.

След завършване на курса, студентите ще могат да:

  • Създават, наблюдават и поддържат маршрутизиращи услуги в корпоративни мрежи;
  • Планират, конфигурират и проверяват работата на сложни корпоративни LAN и WAN маршритизиращи решения;
  • Конфигурират и поддържат IPv6, RIP, EIGRP, BGP и OSPF в корпоративни мрежи;
  • Конфигурират сигурни маршрутизиращи решения за работа на клонове и мобилни служители.

 

Съдържание на курса CCNP ROUTE: Implementing IP Routing

Basic Network and Routing Concepts

EIGRP Implementation

OSPF Implementation

Manipulating Routing Updates

Path Control Implementation

Enterprise Internet Connectivity

BGP Implementation

Routers and Routing Protocol Hardening