02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA Security 2.0

Курсът CCNA Security помага на студентите в следните направления:

 • Да разберат ключови концепции за сигурността и как да разработват и прилагат политики по сигурността с цел предотвратяване на рискове;
 • Да придобият умения, нужни за конфигуриране, наблюдение, откриване и решаване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност;
 • Да се подготвят за сертификационния изпит на Сиско CCNA Security;
 • Да започнат или надградят кариера в сферата на мрежовата сигурност;
 • Да се отличат на пазара на труда със специализирани умения и опит.

 

След завършване на курса CCNA Security 2.0 студентите ще могат да изпълняват следните задачи:

 • Описват заплахите за сигурността в модерните мрежови инфраструктури;
 • Защитават Сиско рутери и суичове;
 • Описват функционалностите на AAA и конфигурират AAA на Сиско рутери чрез local router database и server-based ACS или ISE;
 • Предотвратяват заплахи за мрежите чрез използване на ACLs и stateful firewalls;
 • Прилагане на IPS и IDS за защита на мрежите от еволюиращите заплахи;
 • Предотвратяват заплахи към електронната поща, уеб-базирани и крайни устройства и често срещани атаки на ниво 2;
 • Защитават комуникациите с цел осигуряване на цялост, автентичност и конфиденциалност;
 • Описват целта на VPNs и прилагане на Remote Access и Site-to-Site VPNs;
 • Защитават компютърни мрежи чрез използването на ASA.

 

Съдържание на курса CCNA Security 2.0

 1. Modern Network Security Threats
 2. Securing Network Devices
 3. Authentication, Authorization and Accounting
 4. Implementing Firewall Technologies
 5. Implementing Intrusion Prevention
 6. Securing the Local Area Network
 7. Cryptographic Systems
 8. Implementing Virtual Private Networks
 9. Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
 10. Advanced Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
 11. Managing a Secure Network