02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Google Ads - управление и анализ на рекламни кампании

Цели:

Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google Ads. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

За кого е предназначен курсът:

  • За маркетинг специалисти, желаещи да усвоят умения за управление на рекламни кампании в Google Ads.
  • За мениджъри, които желаят да постигнат по-голям контрол над рекламните си кампании и подизпълнителите, както и по-висока възвращаемост от рекламната инвестиция.
  • За предприемачи, които желаят сами да рекламират сайта си в Google Ads.

Теми на курса:

 

  1. Рекламна стратегия и Google Ads.
  2. Видове реклами в платформата на Google: Search, Display, Video (Youtube), ремаркетинг, Dynamic Search Ads.
  3. Създаване на рекламен профил и настройка на рекламни кампании.
  4. Проследяване на конверсии и резултати. Оптимизиране на рекламата.
  5. Работа с помощните инструменти Display Planner и Keyword Planner.
  6. Анализ и измерване на ефективността на рекламите.

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА:

Адрес: гр. София, ул.“Алабин“ 16-20.

ЦЕНА НА КУРСА:

160 лв. /участник. Обучението е в малки групи с възможности за консултации.

ЗА ЛЕКТОРА:

Боян Янков, PhD, има 10 годишен опит в организирането на рекламни кампании в Google AdWords. Като управляващ партньор на Web Motion, дигитална агенция, квалифицирана като Google Partner, е ръководил стотици кампании, насочени към българския и европейския пазар. Провел е и редица обучения за дигитален маркетинг за предприемачи, мениджъри и студенти.