02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

DevNet Associate предстоящи курсове

DevNet Associate

 

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Курсът е предназначен за мрежови специалисти, които искат да направят първи стъпки в програмирането, въведение в различните методологии за работа в света на софтуера(SDLC, Agile, Lean), концепции като Devops/netdevops и ci/cd, автоматизация и скриптинг.

 

ПОДРОБНО ЗА КУРСА:

Курсът DevNet Associate представя методологиите и инструментите за модерна разработка на софтуер, прилагани в ИТ и мрежовите операции. Той обхваща 360-градусов изглед на домейна, включително микроуслуги(microservices), тестoве на код, контейнери и DevOps/NetDevOps, както и как да осигурим защита на инфраструктурите с приложни програмни интерфейси (API). Студентите, завършили този курс, придобиват практически опит, включително програмиране на Python, използване на GIT и формати за данни (JSON, XML и YAML), внедряване на приложения като контейнери, използване на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI / CD) и автоматизиране на инфраструктурата с помощта на код(IaC). Курсът подготвя студентите за работни места за разработка на софтуер и автоматизация на инфраструктурата и ги подготвя за изпит за сертифициране DevNet Associate. Курсът е структуриран на база посочените теми за сертификационния изпит публикувани в сайта на Cisco. За повече детайли относно темите, които ще бъдат покрити: https://learningnetwork.cisco.com/s/devnet-associate-exam-topics

До края на курса обучаемите:

  • ще придобият основни умения за програмиране на Python
  • ще придобият основни умения за работа с Linux;
  • ще използват най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
  • ще могат да обясняват процесите и устройствата, които поддържат мрежовата свързаност;
  • ще използват съвременни технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
  • ще могат да сравняват методите за тестване и внедряване на софтуера в среди за автоматизация и симулация;
  • ще развият умения за критично мислене и за решаване на проблеми с помощта на Cisco Packet Tracer и виртуални машини.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА

Този 70-часов курс, ръководен от инструктор, включва:

8 модула с 6 видеоклипа, 23 практически лаборатории и 5 упражнения на Cisco Packet Tracer,

8 теста, практически изпит, финален изпит, оценка на умения,

Практически изпит за сертифициране на DEVASC.

КАК СМЕ ОРГАНИЗИРАЛИ КУРСА В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК:

Курсът е съботно-неделен, като го предлагаме в комбиниран вариант – дистанционни занятия с инструктор и присъствени занятия в учебната зала.

Продължителност – 12 занятия.

За кандидати, които не са се занимавали предварително с програмиране на Python и без основни познания от Linux, ще има две допълнителни, въвеждащи занятия, или общо 14.

Цена за 12 занятия – 550 лв.

Цена за 14 занятия – 650 лв.

 

Инструктор – Калоян Георгиев