02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA Security

Курсът CCNA Security помага на студентите в следните направления:

  • Да разберат ключови концепции за сигурността и как да разработват и прилагат политики по сигурността с цел предотвратяване на рискове;
  • Да придобият умения, нужни за конфигуриране, наблюдение, откриване и решаване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност;
  • Да се подготвят за сертификационния изпит на Сиско CCNA Security;
  • Да започнат или надградят кариера в сферата на мрежовата сигурност;
  • Да се отличат на пазара на труда със специализирани умения и опит.