02 93209 68, 0888 832 172 English

Новини

Обучения на служители на „Луфтханза Техник София“

В периода 03-11 юли 2023 г. БСК проведе 3 обучения на служители на „Луфтханза Техник София“ ООД за меки умения: Комуникационни умения, Даване и получаване на обратна връзка и Управление на конфликти. Златина Михайлова, сертифициран преподавател и консултант в сферата на „меките умения“ успя да предаде експертизата си по трите теми, използвайки интерактивни методи и инструменти, като по този начин направи обученията интересни и полезни. Пред организатора от страна на БСК, Теодора Борисова, участниците споделиха, че обученията са били вълнуващо и обогатяващо ги преживяване, съчетание от нова за тях информация с практически примери.

Обученията за меки умения стават все по-актуални и търсени от работодателите, които, подпомагайки както личностното развитие на техните служители, така и междуличностната комуникация и взаимодействие в колектива, гарантират трайния успех на компанията си.