02 93209 68, 0888 832 172 English

Новини

Нови възможности за обучения за базови и средни дигитални умения

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират умения, които вече притежават, обявиха от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

 До две години предстои въвеждането на електронни ваучери за обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще бъдат достъпни чрез QR код от уебсайта на Агенция по заетостта. Те ще предоставят възможност за включване както в обучение за придобиване на умения, придобити по неформален път, така и за преминаване през процедура за валидиране на вече придобити умения. Това обяви ръководителят на програмата „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов, който коментира още предвидените съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост обучения по базови и средни дигитални умения, които заедно с мярката „Дигитални умения“ за напреднали по Програма „РЧР“, ще предложат на българските граждани възможност да покрият основния спектър на тези търсени от пазара на труда компетенции.

 Стремежът е към 2030 г. най-малко 35% от работната сила в България да бъде включена в различни форми на учене през целия живот, като гъвкавите форми на труд и въвеждането на възможност за работа от разстояние ще са двигател за увеличаване броя на хората, имащи желание и възможност да се квалифицират и преквалифицират. Очаква се около 500 000 български граждани да преминат обучения за базови и средни дигитални умения, а други 140 000 българи ще имат възможност да валидират знания, които вече притежават.