02 981 03 26, 0888 832 172 English

Новини

Допълнителни ресурси и инструменти за дистанционно обучение от Сиско

Сиско продължава да развива ресурси, с които да подпомага дистанционното обучение в условията на коронавирус.

Всички допълнителни ресурси и инструменти за виртуална класна стая можете да намерите на следния сайт:

 https://www.netacad.com/learning-never-stops