02 93209 68, 0888 832 172 English

Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към БСК

предлага услуги в следните направления:

 • Обучение за мрежови специалисти - Сиско академия;
 • Професионална квалификация по професиите: "Оператор на компютър”, „Монтьор на компютърни системи”, „Техник на компютърни системи” и „Програмист”;
 • Обучение по продукти на Майкрософт;
 • Оторизиран тест център за сертификацията Microsoft Office Specialist (MOS).

Сиско академия

Снимки от различни събития от живота на Сиско академията на БСК.

Новини

Референции

 • Благодаря ви за усилията и желанието да обучавате и да вдъхвате интерес към "мрежарството" на всички, които са се насочили към областта....
  Веселин Найденов, курсист
 • Обученията, които бяха проведени от отличните инструктори на академията и при прецизна организация през целия няколко годишен период на...
  Нина Гевренова, Директор Човешки ресурси „Виваком“
 • Съвместната ни работа с Центъра за компютърно обучение на БСК през тези години показа, че сме направили правилния избор.
  Ирена Георгиева, Експерт професионално/кариерно развитие - „Сименс“
 • Искам да изкажа огромното си впечатление от това, което прави за нас инструкторът ни Калоян Георгиев и полето за изява, което е получил...
  Николай Николов, курсист по компютърни мрежи - CCNA