02 981 03 26, 0888 832 172 English

Новини

Нов курс - Internet of Things

Центърът за компютърно обучение на БСК предлага два нови курса, свързани с Internet of Things:

1. IOT FUNDAMENTALS: CONNECTING THINGS (iotct) – 24 астрономически часа

2. IOT FUNDAMENTALS: big data & analytics (Iotfbda) – 24 астр. часа

За детайли и цени, се свържете с нас.

Internet of Things (IoT) представлява иновативна технологична концепция, която позволява на много предмети около нас – домашни електроуреди, автомобили, производствени машини и цели сгради – да комуникират с глобалната мрежа, да изпълняват автоматизирано определени действия или да бъдат включвани, изключвани и управлявани от разстояние. Явлението е способно така да преустрои икономическите и обществени процеси, че да изключи необходимостта от участие на човека в много действия и операции.