02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA 4: Connecting Networks

Курсът Connecting Networks разглежда WAN технологиите и мрежовите услуги, изисквани от конвергираните приложения в сложни мрежи. Курсът дава възможност на студентите да разберат критериите за избор на мрежови устройства и WAN технологии с цел съответствие с мрежовите изисквания. Студентите научват как да конфигурират, откриват и решават проблеми в мрежови устройства и протоколите от каналния слой (data link). Те развиват знания и умения за изграждане на virtual private networks (VPNs) в сложни мрежи.

След края на курса Connecting Networks, студентите ще могат да извършват следните задачи:

 • Разбират и описват различни WAN технологии и техните предимства;
 • Разбират и описват начина на работа и предимствата на virtual private networks (VPNs) и изграждането на тунел (tunneling);
 • Разбират, конфигурират, откриват и отстраняват проблеми при серийни връзки;
 • Разбират, конфигурират, откриват и отстраняват проблеми при широколентови връзки;
 • Разбират, конфигурират, откриват и отстраняват проблеми при тунелни връзки;
 • Разбират, конфигурират, откриват и отстраняват проблеми в работата на Network Address Translation (NAT);
 • Наблюдават, откриват и отстраняват проблеми в работата на мрежата чрез syslog, SNMP и NetFlow;
 • Разбират и описват следните мрежови архитектури:

o   Borderless networks

o   Data centers and virtualization

o   Collaboration technology and solutions

 

Съдържание на курса Connecting Networks

 1. Hierarchical Network Design
 2. Connecting to the WAN
 3. Point-to-Point Connections
 4. Frame Relay
 5. Network Address Translation for IPv4
 6. Broadband Solutions
 7. Securing Site-to-Site Connectivity
 8. Monitoring the Network
 9. Troubleshoot the Network