02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA 2: Routing and Switching Essentials

Курсът Routing and Switching Essentials (RSE) покрива архитектурата, компонентите и начина на работа на рутери и суичове в малка мрежа. Студентите се научават да конфигурират рутери и суичове за базова функционалност.

До края на курса студентите ще могат да:
•    Определят начина на прехвърляне на трафик от рутера според съдържанието на рутиращата таблица;
•    Обясняват начина на работа на суич в малки и средни корпоративни мрежи;
•    Използват инструменти за наблюдение и протоколи за мрежово управление с цел откриване и решаване на проблеми в компютърни мрежи;
•    Конфигурират инструменти за наблюдение за малки и средни корпоративни мрежи;
•    Конфигурират базови настройки на мрежово устройство;
•    Конфигурират Ethernet портове на суич;
•    Конфигурират и прилагат VLANs;
•    Конфигурират и прилагат статично маршрутизиране;
•    Конфигурират и прилагат DHCP при рутери;
•    Конфигурират и прилагат Network address translation (NAT);
•    Конфигурират и прилагат Access control lists (ACLs) с цел филтриране на трафик.


Съдържание на курса Routing and Switching Essentials 6.0
1.    Routing Concepts
2.    Static Routing
3.    Routing Dynamically
4.    Switched Networks
5.    Switch Configuration
6.    VLANs
7.    Access Control Lists
8.    DHCP
9.    NAT for IPv4
10.  Device Discovery, Management and Maintenance