02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA 1: Introduction to Networks предстоящи курсове

CCNA 1: Introduction to Networks

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. До края на курса, студентите ще могат да изграждат прости локални мрежи (LAN), да конфигурират основни параметри на рутери (маршрутизатори) и суичове (комутатори) и да прилагат IP адресни схеми.

След завършване на курса Introduction to Networks обучаемите ще могат да изпълняват следните задачи:

 • Разбират и описват устройства и услуги, използвани за осъществяване на комуникация в компютърни мрежи и интернет;
 • Разбират и описват ролята на протоколните слоеве в компютърните мрежи;
 • Разбират и описват важността на схемите за адресация и наименуване на различни слоеве в компютърните мрежи, базирани на протоколите IPv4 и IPv6;
 • Създават, изчисляват и прилагат мрежови маски (subnet mask) и адреси с цел изпълнение на дадени изисквания в IPv4 и IPv6 мрежи;
 • Обясняват основни концепции на Ethernet мрежи като преносна среда, услуги и начина на работа;
 • Изградят проста Ethernet мрежа, като използват рутери и суичове;
 • Използват команди от command-line interface (CLI) за основни конфигурации на рутери и суичове;
 • Използват мрежов софтуер(и) за проверка на изправността на работата на малки мрежи и анализ на трафик на данни.

 

Съдържание на курса Introduction to Networks 6.0

 1. Explorе the Network
 2. Configure a Network Operating System
 3. Network Protocols and Communications
 4. Network Access
 5. Ethernet
 6. Network Layer
 7. IP Addressing
 8. Subnetting IP Networks
 9. Transport Layer
 10. Application Layer
 11. Build a Small Network