02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA Routing and Switching Bridging Course

Курс, представляващ преход към новата сертификация CCNA Routing and Swithing, валидна от 20 август 2016 г.

Курсът съдържа новите теми, необходими за новата сертификация и следва да се използва за подготовка за нея в комбинация със съществуващите курсове CCNA 5.х.