02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNP Routing and Switching предстоящи курсове

CCNP Routing and Switching

Сертификацията Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching валидира уменията за планиране, изграждане, поддържане, откриване и отстраняване на проблеми в локални и глобални мрежи и включва съвместна работа със специалисти по сигурност, пренос на глас, безжични мрежи и видео решения.

Това обучение е:

  • Подходящо за специалисти с поне 1 година мрежов опит, които са готови да се качат на следващото стъпало и да работят независимо върху сложни мрежови решения;
  • Състои се от три отделни курса, последвани от три сертификационни теста;
  • Надграждащо умения, нужни за корпоративни позиции като мрежов инженер, инженер по поддръжката, системен инженер или мрежов техник.

 

Характеристики на обучението CCNP

  • Предоставя задълбочен, теоретичен преглед на маршрутизиране и комутиране в дълбочина, както и отстраняване на проблеми в сложни корпоративни мрежи;
  • Надгражда курсовете CCNA Routing& Switching с по-сложни мрежови конфигурации, диагностика и отстраняване на проблеми;
  • Студентите получават значителен практически опит с мрежовото оборудване, за да се подготвят за сертификационните изпити и кариера;
  • Практическите упражнения и казуси помагат на студентите да приложат наученото и да развият критично мислене и умения за решаване на сложни проблеми.

CCNP Routing and Switching