02 981 03 26, 0888 832 172 English

Курсове

CCNA Routing and Switching предстоящи курсове

CCNA Routing and Switching

Обучението по CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, включва четири модула, които се покриват за период от 6 до 9 месеца с продължителност 280 учебни часа.

Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

След края на последния от четирите модула курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпит за международен индустриално валиден сертификат. Всеки, който издържи финалния тест на четвърти модул с успех над 75% от първия път, получава 62% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат.

CCNA Routing and Switching