02 981 03 26, 0888 832 172 English

Центърът за компютърно обучение към БСК

предлага услуги в следните направления:

  • Обучение за мрежови специалисти - Сиско академия;
  • Професионална квалификация по професиите: "Оператор на компютър”, „Монтьор на компютърни системи”, „Техник на компютърни системи” и „Програмист”;
  • Обучение по продукти на Майкрософт;
  • Оторизиран тест център за сертификацията Microsoft Office Specialist (MOS).

Сиско академия

Снимки от различни събития от живота на Сиско академията на БСК.

Новини

Референции

  • Обученията, които бяха проведени от отличните инструктори на академията и при прецизна организация през целия няколко годишен период на...
    Нина Гевренова, Директор Човешки ресурси „Виваком“
  • Съвместната ни работа с Центъра за компютърно обучение на БСК през тези години показа, че сме направили правилния избор.
    Ирена Георгиева, Експерт професионално/кариерно развитие - „Сименс“